002

skrz dříky antických sloupů
můžeme provrtat malé škvíry
a hledět na sebe půlí oka.

je snadné fabulovat sám sebe
ale už velmi obtížné
najít skutečné místo v životě
kterým jsem obklopen.