001

pláčeme v sloupoví
i v řadách držíme
hrdě symboly své
existence

potok naší slávy
je vyschlý
sluncem
neodmyslytelně
patřícím
do dějin života – –