Report z Bio Central /Hradec Králové/

Bio Central, dříve Kino Central, je tradiční hradecké kino. Nyní ho provozuje parta kolem pražského Světozoru, takže se více soustředí na alternativu. Když jsem se byl před naším vystoupením v kavárně ve foyer podívat v kinosále, seděli tam dva diváci. Dávali nějaký hudební film z prostředí klasiky.

Tak nějak to dopadlo i u nás. Před námi vystupoval existenciální básník Mirek Sosoi. Jeho věci nejsou vůbec špatné, jen mi trochu neseděl expresívní přednes. Na nás zůstali čtyři posluchači a organizátor. Nutno podotknout, že ani zvukař nezůstal. Jo neznámí folkaři, ti v Hradci tvrdej chleba maj’.