V šedivém kraji.

Jsem dědicem prohry v boji,
jsem v šedivém kraji.

Ostny osnov tlačí mi na spánky,
dnes nesmím vynechat – – ještě dvě stránky.