010

vzpomínku pohladím po zápěstí
v růžové posteli trní ustláno
snad se uvěří i bílé barvě
v oknech a na náměstí

zemřou poctiví lháři
zbude po nich jen fotka
v domě na periferii.