005

abych byl IN postavil jsem skříň nohama ke stropu - - police spadly. abych byl IN zbarvil jsem stín (bílou) barvou až do trupu - - ale nemám na vozíček.

004

souznění jsou ozvěny a v ozvěnách dozvuky prvních pocitů - - zdá se, že vše je předurčeno konci. jde o to - - to přežít.

003

ucelená zárosnice nabídla mému svědomí vláhy. poslední chvíle, kdy lze utišit příměří, protože odmítnutí neznamená slávu, nýbrž vnitřní pnutí. No Salvation!

002

skrz dříky antických sloupů můžeme provrtat malé škvíry a hledět na sebe půlí oka. je snadné fabulovat sám sebe ale už velmi obtížné najít skutečné místo v životě kterým jsem obklopen.

001

pláčeme v sloupoví i v řadách držíme hrdě symboly své existence potok naší slávy je vyschlý sluncem neodmyslytelně patřícím do dějin života - -

Close Panel